Sir of Sweden når kostymbärarna i Di

Sir of Swedens målgrupp: det kostymbärande affärsfolket. Dagens industris täckning i gruppen: i princip 100 procent. Resultatet av kampanjen i Dagens industri: en ökning av antalet order med cirka 30 procent.

Sir of Sweden grundades 1925 och gör kvalitetskostymer och kläder till det moderna affärsfolket. Företaget vänder sig till affärsfolk i hela Sverige som använder kostym dagligen.

"När vi annonserar i Dagens industri träffar vi vår målgrupp med närmast kirurgisk precision", konstaterar Sir of Swedens ägare och vd Mats Ljungström.

Företaget ligger i Båstad, vilket lyfts fram i den egenproducerade kampanjen ”Båstad Challenge”. Kampanjen porträtterar lokala profiler som affärsmannen Erik Paulsson och tennisspelaren Anders Järryd.

Efter att under några år främst ha annonserat i magasin testade Sir of Sweden hösten 2012 att satsa mer på affärspress. I Dagens industri fanns man med i den modebilaga som distribuerades i Di Weekend under Mercedes Benz Fashion Week. Bilagan distribuerades även till gallerian Mood samt till modeveckans alla besökare.

"Modebilagans distribution var mycket bra med tanke på vår målgrupp. Även att välja Di Weekend är perfekt, den har längre livslängd än den vanliga rosa tidningen. Man tar hem den och läser den under flera dagar", säger Mats Ljungström som ser flera fördelar med satsningen på Dagens industri.

"Dels tror jag att annonserna är varumärkesbyggande för oss, särskilt i Di Weekend, dels är det ett bra sätt att marknadsföra oss mot våra återförsäljare som köper in våra kläder."

Mats Ljungström konstaterar att det kostar mer att välja Dagens industri som annonsbärare – men kostnaden bär sig med tanke på den perfekta träffsäkerheten. Det är inte omöjligt att Sir of Sweden kan komma att dra ned på annan marknadsföring i framtiden till förmån för Di.

"Vi har en begränsad budget, vi kan inte lägga en bombmatta av annonser för flera miljoner kronor. Vi vill nå den kostymbärande affärsmannen och -kvinnan, opinionsbildare och våra återförsäljare och inköpare på effektivast möjliga sätt."

Eftersom Sir of Sweden inte har egna butiker är det svårt att sätta exakta siffror på vilken effekt reklamen har haft. Men det är tydligt att kampanjen i Dagens industri i samband med modeveckan gav resultat. Återförsäljarnas kompletterande ”efterorder” ökade med cirka 30 procent jämfört med motsvarande period förra året. Sir of Sweden har redan bokat plats i kommande modebilaga i Di Weekend.

"Av den reklam som vi kört under min tid har kampanjen i Dagens industri varit den bästa", konstaterar Mats Ljungström.