Cases

Upsales sålda på print

Daniel Wikberg, grundare av Upsales, är noggrann med att följa upp  effekten av en stadigt ökande investering i marknadsföring. I en högst  digital vardag är det print som levererar de bästa resultaten.

Upsales är ett webbaserat CRM-system som låter säljavdelningen hålla koll på kunder och kontakter samt ger säljledningen överblick över försäljningen såväl som analys av nyckeltal. Kundbasen består uteslutande av företag som säljer B2B och av den anledningen är Dagens industri som reklamkanal ett ganska givet val. Syftet med annonseringen är att skaffa leads, d.v.s. att driva besök till sajten där man kan prova systemet gratis i en månad.

"Gör vi uppehåll i annonseringen så sjunker leadsgenereringen med 35%. Vi är noga med att följa upp hur annonseringen fungerar, bland annat genom egna URL:er till sajten som tydligt visar var besöket kommer ifrån. Och vår bästa leadsgenerator är printannonser i Dagens industri", säger Wikberg.

Det är heller inte så att Upsales går med de största formaten. I själva verket rör det sig om en mindre annons i rubrikdelen. För oss som jobbar med annonsering dagligen bekräftar det här något vi alltid vetat, nämligen att annonser fungerar oavsett vart i tidningen de placeras. Det är andra faktorer som styr, som t.ex. relevans.

"En digital annons kommer aldrig att ha samma legitimitet som en printannons"

Wikberg fortsätter: "Vår säljprocess är lång, mellan sex och tolv månader, och därför har vi alltid offerter ute. Ofta är det fler utöver offertmottagaren på företaget som är inblandade i valet av leverantör. Eftersom de läser Dagens industri blir det viktigt att synas regelbundet i tidningen. På så sätt påminner vi om vår existens men framför allt bygger vi förtroende. Trovärdighet är en av dagspressens stora styrkor. En digital annons kommer aldrig att ha samma legitimitet som en printannons".

Paradoxalt nog har inte di.se visat sig lika effektiv för Upsales vid de två tillfällen man har provat med ett mindre annonsformat. "Men det kan mycket väl vara så att vi behöver bygga upp en regelbunden närvaro och ett förtroende även på di.se innan vi ser den fulla effekten av vår investering. I print har vi ju trots allt annonserat sedan 2006".

Daniel Wikberg, grundare av Upsales.

Fotnot: Dagens industri använder Upsales som CRM-verktyg sedan november 2013.