Är det "content" eller "native"?

Native advertising och content marketing är modeord som figurerar inom marknadskommunikation. Content marketing som begrepp har drygt tio år på nacken, och för några år sedan började även native advertising florera. Mikael Samuelsson, försäljningschef på Metro, reder ut begreppen.

Content Marketing, innehållsmarknadsföring, är när företag marknadsför sina tjänster eller produkter med redaktionellt innehåll. Innehållet ska vara relevant för målgruppen och syfta till att förflytta eller förstärka ett beteende. De kanaler som används ska enligt Joe Pulizzi, grundare av Content Marketing Institute i USA, ägas av det företag som är avsändare, och inte vara köpta, för då handlar det om Content for marketing.

Vad native advertising, sponsrat innehåll, står för är dock lite mer svårförklarat. IAB Sverige, som är en branschorganisation för digital marknadskommunikation, definierar begreppet så här:

”Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen. Native advertising är en del av det bredare begreppet content marketing, som avgränsas genom det faktum att native advertising alltid är betalt utrymme.”

Enligt IAB kan native-innehåll också vara andra integrationer eller lösningar, exempelvis sponsrade länkar på Google, Facebookannonser i flödet, en banksponsrad lånesnurra på en köp- och säljsajt eller en aktietävling på en ekonomisajt där man handlar i sponsorns system/miljö.

Enligt Mikael Samuelsson fungerar sådant innehåll bäst i medier där produkten eller tjänsten har en tydlig koppling till innehållet och ett relevant värde för läsaren:

”Formatet ska upplevas som väl integrerat i exempelvis sajtens miljö och hålla en likvärdig redaktionell kvalitet. Det sponsrade innehållet ska vara relevant för målgruppen och addera ett värde för läsaren för att ge maximal effekt.

”Det är också viktigt att se aktiviteter inom native långsiktigt. En kampanj bör pågå i minst tre månader för att kunna ge effekt och det fungerar bra parallellt med andra marknadsförings-aktiviteter. Att sätta upp mål för aktiviteterna och att genomföra mätningar är en viktig del i hela processen”, avslutar Mikael Samuelsson.

Läs vad IAB skriver: http://iabsverige.se/standards-och-guidelines/native/

Mikael Samuelsson, försäljningschef på Metro.