Di skräddarsydda konferenser

Di:s skräddarsydda konferenser är en del av Di-gruppen och ingår i affärsområdet Tema & Konferens som arrangerar evenemang för det svenska – och det nordiska – näringslivet. Våra evenemang byggs kring spännande och agendasättande program med starka personligheter – tillika de mest framträdande beslutsfattarna, visionärerna och strategerna från svenskt, nordiskt och internationellt näringsliv.

Di:s skräddarsydda evenemang består av objektiva, upplysta och tankeväckande analyser av högaktuella ämnen. Utöver nya kunskaper, fördjupning i aktuella debatter och effektivt nätverkande får besökare även lyssna på intensiva, underhållande och stimulerande paneldiskussioner –ledda av Dagens industris egna experter och journalister.

Evenemangsprogrammen genomsyras av samma höga kvalitet på innehåll, integritet och noggrannhet som det redaktionella innehållet i tidningen Dagens industri. Deltagarna kommer från högsta nivå inom industrin, näringslivet och myndigheter.