Dagens industri Y

Dagens industri Y är ett nyhetsmagasin med fokus på karriär, entreprenörskap och näringsliv som fördjupar, sammanfattar och analyserar de medialt mest uppmärksammade nyhetshändelserna. Tidningen skickas ut till cirka 40 000 studenter och young professionals tio gånger per år och dess viktigaste uppgift är att fungera som inspiration och vägvisare i karriärvalen som läsarna står inför.

Dagens industri Y

Utgivning: 10 nr/år

Upplaga: ca. 40 000