Dagens industri's logotype

Dagens industri

Financial News · Sweden

Allmänna riktlinjer - Digitalt

GDPR - Bonnier News
Data Policy - Bonnier News


HTTPS
Alla referenser och anrop till externa resurser ska vara absoluta och hämtas över SSL/TLS, vilket innebär att de ska inledas med https:// Använda domäner måste ha giltiga SSL-certifikat.
BROWSERS
Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av nedan listade webbläsare, vilket ska testas och säkerställas av annonsproducenten före materialinlämning:
- Internet Explorer
 • - Mozilla Firefox
 • - Safari
 • - Opera
 • - Google Chrome

 • LJUD
 • - Våra videoprodukter är mutade automatiskt från start. På-/av-knapp finns med.
 • - För HTML material och tredjepartstaggar med video får ljud endast aktiveras vid klick – ej mouse-over. Materialet måste ha en på-/av-knapp.

 • MATERIALINLÄMNING DIGITALT
 • Material ska vara Bonnier News tillhanda senast:
 • * 3 arbetsdagar innan kampanjstart för vanliga annonsformat
 • * 5 arbetsdagar innan kampanjstart för specialformat
 • (kontakta AdOps för vidare information)
 • Vid sen materielleverans kan inte önskat startdatum garanteras.

 • Materialet mailas till:
 • Mediebyrå mailar till: agency@bonniernews.se
 • Direktkund mailar till: adops@bonniernews.se

 • För HD/Sydsvenskan mailas materialet till:

 • Ange nedan information när ni levererar materialet:
 • Ange nedan information när ni levererar materialet:
 • - Vilken annonsör och kampanj materialet avser
 • - Start- och slutdatum
 • - Landnings-URL:er
 • - Kontaktperson och uppgifter


 • Övriga krav
 • - Tillåtna tredjepartsaktörer i samband med annonsering och mätning av kampanjer finner du här: https://gdpr.bonniernews.se/annonsering
 • - Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.
 • - Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstas för redaktionellt innehåll.
 • - Materialet får inte innehålla kod som kan vara skadlig för användaren.


Alkoholannonser

Detaljerad information om checklista vid publicering av alkoholannonser

Checklistan gäller för alla annonser som Bonnier News tar in oavsett var annonsen publiceras.

Generell regel
Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.

Läkemedelsannonser

Information om läkemedelsannonser

- Vad gäller för marknadsföring av läkemedel, receptbelagda, receptfria samt naturläkemedel Klicka här

Spelannonser

Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag i kraft - se den nya lagen Spellag (2018:1138) här.
Bonnier News följer TU:s spelannonsrekommendationer – se utdrag angående den nya spellagen och rekommendationer från TU:s hemsida:
Spelmonopolet upphävs och ersätts av ett licenssystem där alla – statliga som privata, svenska som utländska – spelbolag som uppfyller licensvillkoren kan få tillstånd att bedriva spel. En särskild punktskatt om 18 procent ska tas ut på spel. I och med spellagen införs även ett krav på att all marknadsföring ska vara måttfull. Vid måttfullhetsbedömningen kan vägledning hämtas från TU:s spelannonsrekommendation.
Måttfullhet – spelannonsernas utformning

- Spelannonser ska på ett korrekt och balanserat sätt presentera chanserna att vinna och inte skapa intrycket av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är.

- Spelannonser ska inte förmedla bilden av spel som socialt attraktivt.

- Spelannonser ska Inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år. Mediehusen ansvarar i detta avseende för hur och var spelannonser publiceras.

- Spelannonser ska inte visa välkända personer och antyda att personernas deltagande i spel har bidragit till deras framgång.

- Spelannonser ska inte förmedla intrycket av att deltagande i spel är en lösning på ekonomiska problem eller kan förbättra spelarens sociala ställning.

- Spelannonser ska inte förmedla bilden av att ett erbjudande om spel är gratis.

- Spelannonser ska inte innehålla påståenden om spel som en lösning på sociala och ekonomiska problem.

- Spelannonser ska inte uppmana till överdrivet spelande.

- Spelannonser ska inte innehålla påståenden om att spelande är riskfritt.

- Spelannonser ska inte innehålla könsdiskriminerande påståenden.

- Spelannonser ska inte framhäva enskilda vinnare utan dokumenterat underlag. Det innebär att om och när vinnare presenteras i marknadsföring ska dessa vara verkliga vinnare.


Obligatoriska krav på spelannonser


- Spelannonserna ska vara mycket tydligt annonsmärkta och på ett tydligt sätt, även vid en hastig anblick, gå att skilja från det redaktionella innehållet.

- Spelannonserna ska vara mycket tydliga, begripliga och faktamässigt korrekta i fråga om bonus-, spin- och välkomsterbjudanden.

- Spelannonserna ska innehålla kontaktuppgifter till en etablerad och vederhäftig organisation som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem.

- Spelannonser ska innehålla tydlig information om lägsta ålder för att få spela. Minsta ålder för att delta i spel är 18 år och 20 år för att få besöka fysiskt kasino.

Spelmarknadsföring får inte riktas särskilt till personer under 18 år.

HTML5-material

Tekniska riktlinjer för kreativt material baserat på HTML5.

Generell information


De här riktlinjerna är ämnade för producenter av kreativt material baserat på HTML5 och som​ ska användas till digital annonsering på Bonnier News.

Följande riktlinjer är viktiga för leverans och kampanjens framgång. Material som inte följer riktlinjerna kommer tyvärr inte att godkännas.

Vi använder Google Ad Manager (GAM) annonshanteringssystem (ad server) och riktlinjerna nedan är skrivna för att fungera med detta system.

Vi använder oss av friendly iframes​ som leveranssätt.
- Det är per default inte tillåtet att bryta sig ut från iframe (frame busting). Kontakta AdOps om formatet kräver det.
- SVG inom HTML stödjs ej. Det är däremot möjligt att inkludera stand-alone .svg-filer och använda dom som referenspunkter i HTML-materialet.

- Animering av element får inte överstiga 30 sekunder.

- Material måste påbörja rendering av visuella element inom 0,5 sekunder.

- Genomsnittlig processoranvändning ska vara maximalt 30%, med maximal topp på 60%.

- Maximalt antal anrop (requests) är 15 st per annonsmaterial.- Materialets huvudfil ska döpas till index.html.

- Relativa sökvägar ska användas till resurser och filer i materialet.

- Referenser till externa resurser[1] ska vara absoluta och starta med //:​​ Vidare måste de av säkerhetsskäl stödja SSL/TLS.

- Det är inte tillåtet förhindra vertikal sidskroll[2].

- JavaScript console​ ​-metoder är inte tillåtna.

- Geo Location och liknande Web API:er som kräver användares godkännande får enbart användas efter användarinteraktion. [1] Så som CDN och externa fontbibliotek. [2] Använd inte touchstart som trigger för interaktion (eftersom touchstart triggas vid scroll)

Filstorlek

Vi mäter materialens totala vikt eftersom HTML5 består av flera olika resurser och kontrollerar hur varje resurs laddas in och i vilken ordning.


Mobila enheter (Smartphones)
150 kB
Desktop/Tablet
200 kB
Filstorleken beräknas på alla resurser inklusive spårningsskripts, JavaScript-bibliotek, font-filer, stilmallar etc. Ni kan välja att använda vitlistade CDN:er, men dessa kommer att räknas in i den totala filstorleken på materialet.
Viktigt: Om ert material kräver att gränsen överskrids, kontakta AdOps i god tid.

Notera att mätskript och skript från 3:e-part så som Google, Sizmek och Adform i snitt väger 70-90kb extra (utöver det faktiska annonsmaterialet) och att denna extra vikt räknas in som en del av totalvikten.
Det innebär att man som annonskreatör inte kan använda lika mycket av totalvikten till annonsmaterialet när man levererar annonser med mätskript alt levererar via 3:e-part, då mätskriptet och/eller 3:e-partskriptet kommer ta delar av totalvikten.
Kom ihåg att det är fullt möjligt att ladda in extra resurser efter användarinteraktion. Dessa resurser räknas inte in i de totala initiala storleksbegränsningarna.

Prestanda

Bonnier News testar allt material med AdValidation enligt specifika parametrar. Material som blir underkänt när vi testar i Ad Validation kommer ej att godkännas.
- Försök använda CSS för animationer så långt det går istället för JavaScript-bibliotek.

- Animera aldrig gömda element.

- Försök få ner antalet anrop.

- Undvik att ladda in tungt material som t ex video innan användarinteraktion (detta gäller ej våra specifika video-produkter).

- Maximalt antal anrop (requests) är 15 st per annonsmaterial.

- Material måste påbörja rendering av visuella element inom 0,5 sekunder.

- Genomsnittlig processoranvändning ska vara maximalt 30%, med maximal topp på 60%.

 • Ljud (HTML material med video)
 • - Ljud får endast aktiveras vid klick – ej mouse-over.
 • - Ljudet måste ha en på-/av-knapp. Graceful degradation / Progressive enhancement
På grund av fragmentationen av webbläsare stöds W3C:s specifikation för HTML5 inte av alla webbläsare. Bonnier News rekommenderar att ni tillhandahåller en alternativ version (fallback) för ert material genom antingen designstrategin ​graceful degradation​ eller progressive enhancement​. Material som går “sönder” i vanliga webbläsare kommer att avvisas vid validering eller tas bort från sajten om fel uppenbarar sig i produktion.
Graceful degradation (elegant degradering) -​ Innebär att man utvecklar på ett sätt så att man tillhandahåller en viss nivå av användarupplevelse i mer moderna webbläsare, men också degraderar till en lägre nivå när äldre webbläsare används. Den lägre nivån ger en sämre användarupplevelse men tillhandahåller ändå basfunktionalitet. Det går inte “sönder” så att det blir oanvändbart.
Progressive enhancement (progressiv förbättring) - Är liknande men gör sakerna tvärtom.​ Man upprättar en basnivå för användarupplevelsen som alla webbläsare kan tillhandahålla vid rendering av materialet. Men man bygger också mer avancerad funktionalitet som automatiskt blir tillängligt för webbläsare som stödjer det.

Struktur, paketering och leverans

Eftersom HTML inte kan komprimeras och levereras till en enda fil så är det viktigt att beakta filstrukturen. Ert kreativa material bör baseras på en index-fil som ska heta index.html. Detta är huvudfilen som kommer att laddas in först och initiera andra komponenter som t ex CSS- och JavaScript-filer. Klicktracking-komponenten som nämns ovan ska befinna sig i index.html-filen. Materialen ska levereras i individuella .zip-filer som innehåller alla kreativa resurser i rotmappen. Resurser och bibliotek ska inte levereras i separata mappar som t ex “img”, “css”, “js”-mappar.

Klickmätning GAM - HTML5

Materialet måste vara anpassat efter annonssystemet Google Ad Manager (GAM) som Bonnier News använder sig utav.
Variabeln clickTag bör användas som definition för click-through URL i alla klickbara ytor i annonsen.
Detta för att vi ska kunna mäta klick på den samt att det ska vara möjligt för AdOps att vid förfrågan kunna ändra/lägga in  destinations urlen i efterhand.
Vi rekommenderar alltså att använda clickTag dvs att INTE hårdkoda click-through URL:en
GAM varnar om det saknas korrekt clickTag eller om det finns en URL hårdkodad i annonsen.
clickTagen skall vara enkel för ad servern att läsa av, använd ingen minification eller obfuscation. (Däremot är det inga problem att använda det på resten av materialet)
Scriptet för clickTag variabeln måste ligga i head-taggen.
Försäkra er om att alla ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-throug URL.

Exempel där clickTag är implementerad i HTML koden:
------------------------------------------------------------------------
<html>
<head>
<meta name=“ad.size” content=“width=300,height=250"> <script type=“text/javascript”>
var clickTag = “http://www.google.com“; </script>
</head>
[The rest of your creative code goes here.] </html>
OBS! Försäkra er om att ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-through URL:
<a href="javascript:window.open(window.clickTag)"> <img src="images/dclk.png" border=0>
</a>

Multipla klicktaggar räknar upp mot samma nummer.
- Destinationslänkarna bör bifogas separat i mejlet som skickas till Bonnier News.
- Om ni har flera destinationslänkar så specificeras dessa med vilken clickTag som används.
Vid ett scenario där destinationslänken måste vara hårdkodad i annonsmaterialet t ex när länken skapas dynamiskt eller liknande. Då kan clickTag läggas till före destinationslänken som visas här:
window.open(clickTag+"http://www.advertisersite.com/subpage", "_blank"); eller så här:
window.open(clickTag+dynamicUrlObject, "_blank");
Om destinationslänken innehåller tecken som ? eller & bör länken kodas så här:
clickTag +encodeURIComponent("http://www.advertisersite.com/subpage?var1=12&var2=34")
Vid detta scenario behöver inte destinationslänken skickas till publicisten, bara en förklaring att destinationslänken är hårdkodad i annonsmaterialet och att clickTag-tracking har lagts in.

Responsivt HTML5-material

 • Materialet får inte vara hostat bakom någon tredjepart som DCM, adform eller liknande utan måste vara ett fysiskt HTML-material.

 • Materialen måste bestå av en zip-fil med en index.html som ligger direkt i den zippade mappen. Alltså kan man inte ha nästlade mappar som index.html ligger under.

 • Format på bilder som stödjs: jpg, png och svg ( Notera: Ad Manager does not currently support creatives that use SVG tags within HTML files. Instead, you can include standalone .svg files and reference them in the HTML.)

 • Materialet får inte ha några fasta storlekar specificerade utan måste vara satta så att storleken förhåller sig till sin “förälder”. (width: 100% height: 100%).

 • Använd endast Canvas om du vet att det kommer uppfylla kraven på att materialet ska förhålla sig till sin förälders storlek.
 • Click url ska specificeras som var clickTag = “https://www.landningssida.com”. clickTag ska sedan användas i materialet som klick-destination.

Vad gör vi med materialet
 • Konverterar hela materialet till inline så att vi kan ladda upp det som script i stället för att ladda upp en fysisk fil.

 • Alla <script>, <img> och <link> attribut med en src i filen konverteras om till inline i stället för att referera till en fil.

 • Attributen som ska skrivas om till inline får inte referera till externa resurser utan endast till resurser som ligger i zip-filen
 • Anledningen till att inga fasta storlekar kan vara specificerade är för att alla element som ligger som föräldrar till bannern kommer att ha storlekar som motsvarar 100% bredd och höjd.

Klickmätning GAM - Third Party JavaScript


NOTE: If no other instructions are given we will insert the %%CLICK_URL_UNESC%% macro described in the GAM documentation linked above.

For us to be able to track click count in GAM we need to be able to insert a click macro into the script tag. We would like you to always deliver the
script with a placeholder for where to insert our click macro with the following format: `click="[Google_Click_Macro_Here]"`.
The name of the variable, `click=`, is not important to us,
you can name it whatever you like as long as the placeholder-name is very clear about where to insert the click macro.

Preferably name the placeholder [Google_Click_Macro_Here] as in the example above.

Example Third-Party script:
<SCRIPT language='JavaScript1.1' SRC="http://www.3rdpartydomain?key1=value1&key2=value2&cachebuster=[Cachebuster_Macro_Here]&click=[Google_Click_Macro_Here]"></SCRIPT>

Viewability measuring

In order for us to be able to measure viewability on display ads, 50% of the ad must be visible in the browser window for 1 second.

In order for us to be able to measure viewability on video ads (Instream and Outstream), 50% of the ad must be visible in the browser window for 2 seconds.

Third-party meausrment for Instream (Webb-TV) is not supported, this autumn we will enable it through IAB's recommendation, Open Source Measurment SDK. To read more, click here.

di.se

di.se mobile

  View more
  Click the button on products to create an inquiry