Aktuell Hållbarhet's logotype

Aktuell Hållbarhet

Business · Stockholm, Sweden
Event & Konferens 2020

Event & Konferens 2020

Event
Aktuell Hållbarhet konferenser är utformade för att attrahera en tydlig och väl definierad målgrupp. Målgrupperna kan variera från konferens till konferens men med en gemensam nämnare - alla är beslutsfattare, opinionsbildare och proffs med behov, mandat och budget.

Ta därför hand om era kunder, leverantörer och övriga intressenter på plats! De flesta har rest från hela Sverige och norra Europa för att få ta del av viktiga nyheter, inspiration och för att dela erfarenheter.
Vi erbjuder unika tillfällen att imponera på våra inflytelserika besökare på det sätt som passar er bäst.

Vi uppdaterar konstant våra program vill du veta exakt vad vi planerar för 2020 kontakta oss så skickar vi kalendarium och berättar mer om dina möjligheter att vara med oss!

Mvh Jenny Elmqvist
Försäljningschef Möten och Koncept Di-gruppen
070 0903769

Contacts
    Click the button on products to create an inquiry