Byggindustrin's logotype

Byggindustrin

Construction · Stockholm, Sweden

Byggindustrin

• Majoriteten ansvarar för inköp av byggprodukter och tjänster
• Beslutsfattare på chefspositioner inom samhällsbyggnad
• Beslutar om de framtida byggprojekten i Sverige
• Bygger för 9% av Sveriges BNP (315 miljarder kronor)

Interests

Bygg

24-45
Age
50%
Males
50%
Females
Source: Own Survey

Ålder

16-24
30%
25-35
30%
Source: Own Survey
Click the button on products to create an inquiry