Dagens Medicin's logotype

Dagens Medicin

Medicine · Sweden

Produktannonsering Digital

 • Panorama
  Panorama
  980x240 px, 320x320 px
  100 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Modul
  Modul
  640x360 px
  100 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Outsider 1
  Outsider 1
  300x600 px
  100 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Outsider 2
  Outsider 2
  300x600 px
  100 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Modul Artikel
  Modul Artikel
  640x360 px, 320x320 px
  100 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Nyhetsbrev
  Nyhetsbrev
  500x300 px
  100 kb - GIF, JPG, PNG

Teknisk specifikation

HTML5 - Material GENERELL INFORMATION Vi använder DFP som annonshanteringssystem (adserver) och riktlinjerna nedan är skrivna för att fungera med detta system. Vi använder oss av friendly iframes som leveranssätt. • Det är inte tillåtet att bryta sig ut från iframe (frame busting). Kontakta Adops om formatet kräver det. • Animering av element får inte överstiga 30 sekunder. • Material måste påbörja rendering av visuella element inom 0,5 sekunder. • Genomsnittlig processoranvändning ska vara maximalt 30%, med maximal topp på 60%. • Maximalt antal anrop (requests) är 15 st per annonsmaterial. • Materialets huvudfil ska döpas till index.html. • Relativa sökvägar ska användas till resurser och filer i materialet. • Referenser till externa resurser¹ ska vara absoluta och starta med https//: och måste stödja SSL/TLS. • Det är inte tillåtet förhindra scroll². • JavaScript console-metoder är inte tillåtna. • Geo Location och liknande Web API:er som kräver användares godkännande får enbart användas efter användarinteraktion. ¹ Så som CDN och externa fontbibliotek. ² Använd inte touchstart som trigger för interaktion (eftersom touchstart triggas vid scroll) FILSTORLEK Vi mäter materialens totala vikt eftersom HTML5 består av flera olika resurser och kontrollerar hur varje resurs laddas in och i vilken ordning. Filstorleken beräknas på alla resurser inklusive spårningsskripts, JavaScript-bibliotek, font-filer, stilmallar etc. Ni kan välja att använda vitlistade CDN:er, men dessa kommer att räknas in i den totala filstorleken på materialet. Viktigt: Om ert material kräver att gränsen överskrids, kontakta kampanjsupport i god tid. Notera att mätskript och skript från 3:e-part så som Google, Sizmek och Adform räknas in som en del av totalvikten. Det innebär att man som annonskreatör inte kan använda lika mycket av totalvikten till annonsmaterialet när man levererar annonser med mätskript elller levererar via 3:e-part, då mätskriptet och/eller 3:e-partskriptet kommer ta delar av totalvikten. Kom ihåg att det är fullt möjligt att ladda in extra resurser efter användarinteraktion. Dessa resurser räknas inte in i de totala initiala storleksbegränsningarna. PRESTANDA Bonnier News testar allt material genom Advalidation.com enligt specifika parametrar. Material som blir underkänt i testerna kommer ej godkännas. • Försök använda CSS för animationer så långt det går istället för JavaScript-bibliotek. • Animera aldrig gömda element. • Försök få ner antalet anrop. • Undvik att ladda in tungt material som t ex video innan användarinteraktion. STRUKTUR, PAKETERING OCH LEVERANS Eftersom HTML inte kan komprimeras och levereras till en enda fil så är det viktigt att beakta filstrukturen. Materialet bör baseras på en index-fil som ska heta index.html. Detta är huvudfilen som kommer att laddas in först och initiera andra komponenter som t ex CSS- och JavaScript-filer. Nödvändig kod för clicktracking ska också ingå i index.html-filen. Vid leverans av flera annonser ska dessa paketeras i individuella zip-filer. HTML5 – Klickmätning DFP Materialet måste vara anpassat efter annonssystemet Google DoubleClick for Publishers (DFP) som Bonnier News använder sig utav. Variabeln clickTag bör användas som definition för click-through URL i alla klickbara ytor i annonsen. Detta för att vi ska kunna mäta klick på den samt att det ska vara möjligt för AdOps att vid förfrågan kunna ändra/lägga in destinations urlen i efterhand. Vi rekommenderar alltså att använda clickTag dvs att INTE hårdkoda click-through URL:en DFP varnar om det saknas korrekt clickTag eller om det finns en URL hårdkodad i annonsen. clickTagen skall vara enkel för ad servern att läsa av, använd ingen minification eller obfuscation. (Däremot är det inga problem att använda det på resten av materialet) Scriptet för clickTag variabeln måste ligga i head-taggen. Försäkra er om att alla ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för clickthroug URL. Exempel där clickTag är implementerad i HTML koden: ------------------------------------------------------------------------ var clickTag = “http://www.google.com“; [The rest of your creative code goes here.] OBS! Försäkra er om att ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för clickthrough URL: ???? Multipla klicktaggar räknar upp mot samma nummer. - Destinationslänkarna bör bifogas separat i mejlet som skickas till Bonnier News. - Om ni har flera destinationslänkar så specificeras dessa med vilken clickTag som används. Vid ett scenario där destinationslänken måste vara hårdkodad i annonsmaterialet t ex när länken skapas dynamiskt eller liknande. Då kan clickTag läggas till före destinationslänken som visas här: window.open(clickTag+"http://www.advertisersite.com/subpage", "_blank"); eller så här: window.open(clickTag+dynamicUrlObject, "_blank"); Om destinationslänken innehåller tecken som ? eller & bör länken kodas så här: clickTag +encodeURIComponent("http://www.advertisersite.com/subpage?var1=12&var2=34") Vid detta scenario behöver inte destinationslänken skickas till publicisten, bara en förklaring att destinationslänken är hårdkodad i annonsmaterialet och att clickTag-tracking har lagts in.

Print

Annonsmaterial ska lämnas som PDF eller EPS med förhandsvisning. PDF-filer skapas med inställningar i Acrobat Distiller 4.0, i upplösning 200 dpi. Materialet mailas till: annons@dagensmedicin.se Pris för ändringar i material som inte är enligt anvisningarna är 900 kr/tim. Avbokning av annons måste göras senast 2 veckor före tidningens utgivningsdatum.

Frågor

Är du intresserad av besöksstatistik, priser eller vill ha ännu mer information om våra annonser på nätet och i nyhetsbrevet? Ring vår annonsavdelning på telefon 08-409 322 61.

Har du frågor eller behöver hjälp med din annons? Ring vår traffic-avdelning på telefon 08-409 320 30.

Banners

Maxvikt: 100 kB OBS! Maxvikten avser total nedladdad vikt till besö- karens dator. Filformat: GIF, animerade GIF, JPG, HTML, SWF och JavaScript (OBS! Flash fungerar inte i nyhetsbrevet).

Villkor

• Alla annonser måste hålla sig till våra angivna vikter, mått och levereras i tid. • Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning. • Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstagas för redaktionellt innehåll.

Leverans

Alla annonser måste hålla sig till våra angivna vikter, mått och levereras i tid. Allt material skall vara Dagens Medicin tillhanda senast 3 dagar före kampanjstart, om inget annat överenskommits.

Skicka materialet till digitalannons@bbm.bonnier.se, skriv Dagens Medicin, annonsör, kampanjprogram samt den aktuella veckan för kampanjen i ämnesfältet.

Avser det lämning av annonsmaterial ska det skickas till Annonsservice Picapoint i samarbete med Bonnier Business Media AB:

annonsmaterial@dagensmedicin.se

Tel: 070-644 70 73

Browsers

Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av nedan listade webbläsare, vilket testas och säkerställs av annonsproducenten:
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Safari (SWF bifoga backup)
• Opera
• Google Chrome

Flash

Version: Skapa och spara swf-filen för så låg flashversion som möjligt för att få så stor räckvidd som möjligt. (Om annonsen sparas för den senaste versionen så kommer den inte synas för besökare som har tidigare versioner av Flash Player)

Fallback: Bifoga fallback annons i GIF/JPG för de besökare som saknar Flash Player eller har lägre versioner av spelaren samt för besökare som använder surfplatta eller mobil.

CPU belastning: Hänsyn måste tas till CPU-belastningen. För att förhindra att flashfilen förlänger nedladdningstiden/tar för mycket CPU kraft från användarens dator. Säkerställ att FPS (frames per second) är inställd på rätt värden. Adobe rekommenderar 15-18 FPS för alla flashformat.

Extern filladdning: Laddning av filer tyngre än angiven maxvikt är endast tillåtet om de aktiveras genom klick (om filen inte innehåller ljud är laddning ok vid on-mouse-over med delay på minst 1 sekund) Annonsen måste innehålla stopp-/pausknapp.

Ljud: Får endast aktiveras vid klick – ej mouse over. Ljudet måste ha en på/av knapp.

Tredjepart

Vi tar emot JavaScript. Vi eftersträvar att mäta klick på alla annonser levererade via tredjepart. Om möjligt implementera gärna följande klickmacro: klickmacrot http:{%c%} och timestamp ersätts med {%r%}

Viktig information!

För att annonserna ska synas på både sajten och i mobilen, måste ni leverera material för både desktop och mobil, då vår sajt är responsiv.

Webbläsare

Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av nedan listade webbläsare, vilket testas och säkerställs av annonsproducenten: • Internet Explorer • Mozilla Firefox • Safari • Opera • Google Chrome

SPECIALISTOMRÅDEN

Målgruppsstyrd annonsering. Vid annonsering kontakta oss.

Välj ett specifikt terapiområde och exponera ditt budskap i anslutning till artiklar rörande speciella tema. De terapiområden vi har är:

Allmänmedicin Barnsjukvård
Cancer Neurologi
Diabetes Psykiatri
Hjärta-kärl Urologi
Infektion Kirurgi Mage-tarm
Kvinnohälsa E-hälsa
Luftvägarna Rörelseorganen
Medicinsk Teknik Lediga jobb
Vetenskap (kongresser mm)

NYHETSBREV

Våra prenumeranter kan välja mellan en rad olika nyhetsbrev, både dagliga och uppdelade efter olika teman:

Allmänmedicin Barnsjukvård
Cancer Diabetes
Hjärta-kärl Infektion
Kvinnohälsa Luftvägarna
Medicinsk Teknik Neurologi
Psykiatri Rörelseorganen
Mage-tarm E-hälsa
Omvårdnad Lediga jobb
Vetenskap (kongresser mm)
Click the button on products to create an inquiry