Dagens Medicin's logotype

Dagens Medicin

Medicine · Sweden
Event Seminarier

Event Seminarier

Event
Välkommen till Dagens Medicin Agenda. Vi bjuder in till en rad aktuella seminarier, temadagar och andra möten varje år. Här möts sjukvårdens beslutsfattare och professioner för att diskutera de viktiga framtidsfrågorna i skärningspunkten mellan medicin, ekonomi och politik.
Contacts
    Click the button on products to create an inquiry