Lokaltidningen's logotype

Lokaltidningen

News · Sweden

Lämna material (Print)

Allt material, både färdigt & delmaterial ska skickas in via våra automatiska länkar. Kontakta din säljare eller annonssupport för mer info 040 28 18 00. Om ni av någon anledning inte kommer åt våra automatiska länkar så kan man vid specifika fall använda nedan länkar. Skicka in ditt annonsmaterial här:

Skicka in Bilagor
Skicka in Manual Materiallänkar:
Klicka här

MATERIALSPECIFIKATION

Materialspecifikation Print

Material för tryck i papperstidning.

  • Alla färger skall vara i CMYK.
  • Bilder i färg skall CMYK-separeras med hjälp av ISOnewspaper26v4.icc
  • PDF-fil med inkluderade typsnitt.
  • Alla bilder skall ha en upplösning på 200 dpi/100 lpi.
  • Logotyper skall helst vara vektoriserade för bästa resultat.
  • Total färgmängd max 230%
  • Filen skall döpas med ”Företagsnamn_datum.pdf”
  • Inga specialtecken i filnamnet.
  • Satsytan skall överensstämma med bokad storlek
  • Inga skrivarmärken (pass/skärmärken) Ladda ner ICC och Joboptions här (zip). PDF/X-4 tillåter RGB och dekorfärger, standarden är alltså ingen garanti för att otillåtna färgrymder inkluderas.

Annonsbokning och materialinlämning

Bokningsstopp: Torsdagen veckan innan utgivning kl 12.00 Delmaterial stopp: Torsdagen veckan innan införande kl 12.00 Färdigt Material: Måndagen samma vecka som införande kl 16.00

OBS - avvikande stopptider kan förekomma inför storhelger såsom Påsk, Kristi Himmelfärd, Midsommar etc.

BETALNINGSVILLKOR

BETALNINGSVILLKOR avtalas med tidningen, som alltid har rätt att kräva förskottsbetalning. Normala betalningsvillkor är fakturadatum + tio dagar. Om betalningsvillkoren inte följs, bortfaller samtliga rabatter och dröjsmålsränta tillkommer med referensränta +8%. Faktureringsavgift tillkommer med 49 kronor exklusive moms vid pappersfaktura. Om kunden missköter ingångna avtal kan tidningen justera rabattsatsen och efterfakturera.

Rabattavtal är bindande när det gäller rabattprocenten, men utesluter inte bruttoprisökningar. I priserna ingår 4-färgstryck. Tidningen publiceras även som praktisk E-tidning på vår webbplats www.lokaltidningen.se, tillägg på 69 kr.

I priserna ingår EJ annonsproduktion. Kostnad för annonsproduktion är 57 öre/mm, dock minst 65 kr. Ändringar eller justeringar i redan införda annonser betraktas som nyproduktion. Undantag: Färdigt annonsmaterial debiteras ej. För redan ingångna skrivna avtal där Lokaltidningen påtagit sig produktion påförs produktionskostnaden först efter utgånget avtal. För repetitionsannonser påförs endast produktionskostnaden en gång. Vid samma annonsmaterial i flera tidningar påförs endast en produktionskostnad.

REKLAMATIONER ska framställas skriftligt senast fem dagar efter tidningens utgivningsdatum. Dokumentation skall bifogas. Reklamationer när det gäller fakturering ska ske senast 8 dagar efter fakturan skickats ut. Reklamationer upphäver inte betalningsskyldighet. Säljaren och Lokaltidningen är inte ansvariga för misstag eller fel, som skylls på tekniska problem med Internet eller Webserver.

FEL OCH BRISTER. Tidningen tar inte generellt på sig ansvaret för fel och brister i samband med tryckta eller på andra sätt offentliggjorda annonser (exempelvis tryckfel i text, annons eller publicering på fel datum). Vi reserverar oss för eventuellt misspass, feltryck och färgavvikelser. Vid fel kan eventuellt ny publicering erbjudas till reducerat pris. Ersättning kan aldrig överstiga den felaktiga annonsens totala pris.

Allmänna Villkor

Avbokning Printannonser: Avbokning efter bokningsstopp debiteras med 50%. Bokningsstopp är torsdagen veckan innan införande. Ändring mot manuskript samt beordrad annonsproduktion som inte utnyttjas, debiteras efter tidsåtgång.
Reklamationer (print): Anmärkningar mot införda annonser skall göras
inom 2 arbetsdagar från införingsdagen.
Reklamationer av fakturor inom 8 arbetsdagar från fakturadatum.
Felaktiga annonser (print) Tidningens ansvar för fel i annons ställs i proportion till felet, dock högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras ej.
Vi står ej för ev kompensationer där man skickat in printmaterial med ev varningar.
Avbokning Bilagor/Ibladningar: Avbokning eller önskemål om flytt skall ske senast 4 veckor före bokad publiceringsvecka. Om avbokning/flytt meddelas senare än så kommer ni att debiteras 50% av det avtalade beloppet.
Priser och villkor: Lokaltidningen förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar och ändringar av villkor. Priserna är inklusive reklamskatt och exklusive moms om inget annat anges.
Helger och tidningsfria dagar (print) Till exempel jul och påsk, gäller speciella boknings- och materialstopptider. Kontakta din ordinarie säljare för mer information, alt annonssupport på 040 28 18 00
Click the button on products to create an inquiry