Panorama Mega

Panorama Mega

SEK120 CPM 

Panorama Mega

SEK120

CPM
Floor Price (120)
General information
 • Devices
  Desktop, Tablet
 • Dimensions
  980x600 px
 • Price
  Floor Price: SEK120 CPM 
 • Possible to add data
  No
Guidelines
 • Max. weight
  200 kb
 • File formats
  HTML5, Third-party script, PNG, JPG
 • Allmänna riktlinjer - Digitalt
 • Allmänna Villkor
 • Klickmätning GAM - HTML5
 • Alkoholannonser
 • Spelannonser
 • Läkemedelsannonser
 • HTML5-material
 • Viewability measuring
 • Responsivt HTML5-material
 • Klickmätning GAM - Third Party JavaScript
Panorama Mega

SEK120

CPM
Floor Price (120)
Click the button on products to create an inquiry